Gå til innhold

Norddal Rekneskapskontor

Norddal Rekneskapskontor

Norddal Rekneskapskontor AS har 6 tilsette med kontor i Valldal sentrum.

Vi har lang praksis/allsidig erfaring sidan oppstart i 1979.

Våre tilsette har ulik utdanning og praksis; vi kan mellom anna nemne 

–          2 autoriserte rekneskapsførarar

–          Erfaring frå skatteetaten

–          Kjennskap til ulike bransjar

–          God språkkunnskap

  • Breitt  tenestetilbod innan rekneskap/rådgjeving for alle næringar.
  • Fagleg kvalitet vert sikra ved årlege kurs/oppdateringar.
  • Gode dataløysingar og god kommunikasjon med kunden.
  • Allsidig nettverk sikrar kundande god rådgjeving.

Alle tenester skal basere seg på skriftleg oppdragsavtale og fullmakter.